X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART

เครื่องพิมพ์ดิจิตอลป้อนแผ่น KONICA MINOLTA

เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี รุ่น AccurioPress C4070 / C4080
เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสีจาก Konica Minolta รุ่น AccurioPress C4070/C4080 รองรับความหนาวัสดุสูงสุด 360 แกรม ด้วยความเร็วในการพิมพ์ 81/71 หน้าต่อนาที ที่ความละเอียด 2,400 x 3,600 เทียบเท่า dpi x 8 bit
ดูเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสีรุ่น AccurioPress C14000 / C12000
เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสีจาก Konica Minolta รุ่น AccurioPress C14000 / C12000 รองรับกระดาษหนา 450 แกรม ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 140 หน้าต่อนาที ด้วยความละเอียด 2,400 x 3,600 dpi รองรับวัสดุหลายประเภททั้งกระดาษ สติกเกอร์ ฯลฯ
ดูเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสีรุ่น Accurio Press C83hc
เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี รุ่น C83hc ใช้โทนเนอร์พิเศษ High Chroma ทำให้งานพิมพ์ดูโดดเด่นและมีสีสันสดใสใกล้เคียงกับสี RGB ซึ่งเหมาะกับงานโฆษณาการตลาดต่างๆและงานโฟโต้บุ๊ค พร้อมที่จะช่วยโรงพิมพ์ของท่านสร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงได้ ใช้โทนเนอร์ food-grade )  รองรับกระดาษได้หนาถึง 350 แกรมแบบ Auto Duplex และขนาดแบนเนอร์ 1.3 เมตร
ดูเพิ่มเติม