ภาพบรรยากาศงาน Sign Asia 2019 ที่บูธ เนชั่นไวด์

Sign Asia Expo 2019 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในธุรกิจป้ายและสื่อโฆษณา จัดโดย บริษัท ไอบริก จำกัด และพันธมิตร ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 17 

โดยในงาน บริษัทเนชั่นไวด์ จำกัด ได้นำสินค้าที่เกี่่ยวข้อง อาทิ เครื่องตัดแบบงานดิจิตอล Jingwei  เครื่องพิมพ์ยูวีอิงค์เจ็ท Handtop ร่วมจัดแสดงภายในงาน
ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี และมีการสั่งจองสินค้าภายในงานด้วย